Profesor Wnuczek

W okresie listopad/grudzień 2016 w Zespole Szkół STO w Tychach odbył się projekt informatyczny skierowany do seniorów w wieku 60+. Jego nowatorska formuła polegała na włączeniu w proces edukacji uczniów (tytułowych "wnuczków"), którzy na czas projektu weszli w rolę nauczycieli. Dzięki temu mogli wykazać się swoimi społecznymi umiejętnościami, przekazać swoją wiedzę seniorom, ale także nauczyć się porozumiewania, cierpliwości i kooperacji w trakcie realizacji zadań informatycznych.

Robert Surma