XXI Konkurs Piosenki Niemieckiej

II miejsce na XXIV Wojewódzkim Konkursie Piosenki Niemieckiej w Zabrzu „wyśpiewali” 14 marca uczniowie uczęszczający na kółko języka niemieckiego z klasy IV: Marysia Bernacka, Julia Rajnysz i Kacper Partyka oraz z klasy V Wojtek Kozak. Daliśmy radę mimo choroby Weroniki Korbel, która miała zagrać końcówkę na skrzypkach. Lokomotywą była oczywiście Marysia, która świetnie odtworzyła słynny przebój Neny „99 Luftballons”. Towarzyszył jej chórek śpiewając refren i ostatnia zwrotkę oraz powiewając balonikami z napisem 99, które na koniec zostały wypuszczone do góry! Jury bardzo spodobała się cała aranżacja i gdyby nie grypa Weroniki mieliśmy duże szanse na I miejsce, ale jest się czym cieszyć, bo konkurencja była bardzo duża. Do konkursu przystąpiło ponad 60 szkół wszystkich stopni (najwięcej podstawowych) z Bytomia, Gliwic, Katowic, Mikołowa, Rybnika i okolic oraz nasze STO z Tych. To było duże wyzwanie, gdyż 5-osobowe jury złożone z muzyków i germanistów oceniało wykonawców według następujących kryteriów: dobór repertuaru, interpretacja, dykcja, intonacja oraz ogólny wyraz artystyczny i przyznawało w każdym z nich punkty od 1 do 5. Patronat nad imprezą, którą po raz XXIV zorganizował ZS nr 10 im prof. J. Groszkowskiego objęli: Konsulat Republiki Federalnej Niemiec w Opolu, Urząd Miejski w Zabrzu, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców, a celem rozśpiewanie dzieci i młodzieży, kształtowanie kultury muzycznej, zainteresowanie młodzieży kulturą i językiem niemieckim. Całość koordynowała nauczycielka języka niemieckiego Sandra Christ. Koncert laureatów i wręczenie nagród odbędzie się 21 marca w Zabrzu.

Początek piosenki w tłumaczeniu na język polski:

Masz trochę czasu dla mnie?
Wtedy zaśpiewam Ci piosenkę O 99 balonach
Lecących w stronę horyzontu
Może myślisz o mnie?
Wtedy zaśpiewam Ci piosenkę O 99 balonach,
I o tym co to przyniosło.

Danuta Wencel