Klub Młodych Odkrywców

Klub Młodego Odkrywcy „STOs pomysłów” działa w Naszej Szkole od września 2013 r.

Projekt Klubów Młodego Odkrywcy powstał w 2002 roku z inicjatywy Janusza Laski i Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego. Był on skierowany do uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych, którzy podczas zajęć pozalekcyjnych wykonywali eksperymenty i doświadczenia naukowe poszerzając swoją wiedzę przyrodniczą. Interaktywna metoda pracy z młodzieżą miała zaszczepić wśród nich modę na eksperymentowanie, rozbudzić ciekawość, a także inspirować do samodzielnego zdobywania wiedzy.

W latach 2002-2005 projekt realizowany był przez Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe w ramach programu "Równać Szanse" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. W efekcie powstało kilkadziesiąt Klubów Młodego Odkrywcy na terenie całej Polski. Od 2009 roku rolę koordynatora Klubów Młodego Odkrywcy pełni Centrum Nauki Kopernik.

W metodzie KMO prosty eksperyment naukowy staje się czymś więcej niż tylko źródłem wiedzy i zrozumienia zjawiska lub sposobem rozwiązania postawionego problemu. Przeprowadzane doświadczenia mają za zadanie rozbudzić w uczestnikach ciekawość i kreatywność, zachęcić ich do konstruktywnej współpracy i komunikacji bez względu na wiek i rolę w grupie.

Działania zmierzające do przygotowania i przeprowadzenia eksperymentu otwierają inne, nie zawsze oczywiste obszary rozwoju odbiorców programu. Jako najważniejsze wskazać można przedsiębiorczość i komunikację społeczną, przejawiające się m.in. w umiejętności organizacji przestrzeni eksperymentalnej i materiałów, promocji działalności i uzyskania wsparcia otoczenia. Istotne jest przy tym, że początkowe przygotowanie i osiągane rezultaty nie muszą być jednakowe dla wszystkich.

http://kmo.org.pl/index.php

 Spotkanie Odkrywców w Katowicach